ข่าวสารเกี่ยวกับบัญชี

ความรู้เบื้องต้น ของแม่บทการบัญชี (Accounting Framework)

แม่บทการบัญชี  คืออะไร แม่บทการบัญชี ถือว่าเป็นมาตรฐานก …

ความรู้เบื้องต้น ของแม่บทการบัญชี (Accounting Framework) Read More »

ความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน Vs สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

การจะดำเนินกิจการหรือธุรกิจใดๆก็ตาม จําเป็นอย่างยิ่งที่ …

ความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน Vs สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Read More »

ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย

เอกสารบัญชีถือเป็นเอกสารสำคัญทางธุรกิจ เพราะนอกจากจะเป็ …

ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย Read More »

สถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาด ในจังหวัดนนทบุรี

ถ้าหากจะพูดถึงสถานที่ท้องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในจังหวัดนน …

สถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาด ในจังหวัดนนทบุรี Read More »

ต่างชาติ จดทะเบียนบริษัท คนต่างชาติเป็นกรรมการบริษัท

เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นเป็นเรื่องภายในของบริษัท แต่หากว …

ต่างชาติ จดทะเบียนบริษัท คนต่างชาติเป็นกรรมการบริษัท Read More »

Scroll to Top