บริษัทจำกัด

landscape, mountain landscape, vista

ทุนจดทะเบียน…เรื่องง่ายๆที่เข้าใจได้ยาก

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังอ่านงบการเงิน อาจคุ้นเคยกับค …

ทุนจดทะเบียน…เรื่องง่ายๆที่เข้าใจได้ยาก Read More »

ทำความรู้จักกับส่วนของผู้ถือหุ้น

หากพิจารณาจากงบการเงิน จะเห็นได้ว่ารูปแบบมาตรฐานของงบกา …

ทำความรู้จักกับส่วนของผู้ถือหุ้น Read More »

ทำความเข้าใจระหว่าง สินทรัพย์ VS หนี้สิน

การดำเนินกิจการใดๆ ก็ตาม จะมีฐานในการทำบัญชีที่สำคัญอย่ …

ทำความเข้าใจระหว่าง สินทรัพย์ VS หนี้สิน Read More »

ความสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินหรือเรียกง่ายๆว่างบการเงิน  เปรียบเสมื …

ความสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน Read More »

รายงานทางการเงินที่สำคัญมีอะไรบ้าง

รายงานทางการเงิน คือการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีอย่างมีรูปแบ …

รายงานทางการเงินที่สำคัญมีอะไรบ้าง Read More »

ห้างหุ้นส่วนสามัญ Vs ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนคือรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 …

ห้างหุ้นส่วนสามัญ Vs ห้างหุ้นส่วนจำกัด Read More »

ทำความเข้าใจกับกิจการเจ้าของคนเดียว

ในปัจจุบันรูปแบบธุรกิจประเภท “กิจการเจ้าของคนเดียว” ได้ …

ทำความเข้าใจกับกิจการเจ้าของคนเดียว Read More »

Exit mobile version