รับทําบัญชีที่บ้าน 2020 หาคนทำบัญชี รับสมัครคนทำบัญชี freelance หาผู้สอบบัญชีอิสระ

Click to rate this post!
[Total: 325 Average: 5]
ต้องการคนทําบัญชีอิสระ

ต้องการคนทําบัญชีอิสระ แนะนำนักบัญชี บริษัทบัญชีอิสระ 2564

เพราะเราเข้าใจดีว่าระบบบัญชีเป็นเรื่องที่ต้องการความละเอียด รอบคอบ จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่ทักษะความรู้ ความสามารถในการทำบัญชีโดยเฉพาะ ทั้งนี้บางครั้งธุรกิจองค์กรไม่ได้ต้องการบริษัทหรือโปรแกรมสำเร็จรูปมาเพื่อจัดการงานทั้งหมดถาวร การหานักบัญชี หรือบริษัทรับทำบัญชีจัดการโดยเฉพาะจึงมีความสำคัญ

         แนวทางการเลือกนักบัญชีมืออาชีพ นักบัญชีอิสระ

การเลือกนักบัญชี หรือบริษัทควรต้องคำนึงถึงความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนบริเวณพื้นที่รับงาน โดยควรจะต้องอยู่ไม่ไกลเกินกว่าธุรกิจที่ตั้งของผู้ประกอบการเอง เพื่อให้สามารถตรวจสอบ แนะนำ ตลอดจนปรึกษาและเข้ามาตรวจเชื่องานได้อย่างสม่ำเสมอนั้นเอง

นอกจากนี้แหล่งที่มาในการหานักบัญชีก็มีความสำคัญ ควรอาศัยเลือกผ่านเว็บไซด์ทางออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ หรือติดต่อผ่านบริษัทรับทำบัญชีโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะได้นักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพจริง ๆ

อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกอบการธรุกิจตัดสินใจหานักบัญชีมืออาชีพ หรือบริษัทที่รับทำบัญชีโดบเฉพาะมาแล้ว ก็ควรมีการเช็ค ตรวจสอบการทำงานของนักบัญชีร่วมด้วย ดูลักษณะงานที่นำเสนอหรือจัดทำให้ธุรกิจองค์กรจะต้องถูกต้อง ครอบคลุมทุกเรื่องที่ได้ทำการจ้าง เช่น จัดจ้างนักบัญชีมาเพื่อทำสรุปภาษีนำส่งสรรพากร ผู้ว่าจ้างก็ต้องแน่ใจว่าสรรพากรได้รับเรียบร้อยแล้วไม่มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมนำส่งแต่อย่างใด เรียกง่าย ๆ ว่านักบัญชีที่ดีจะต้องจัดการงานให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จึงถือว่าเสร็จหน้าที่ เป็นต้น เพราะงานบัญชีเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ จะไม่สามารถแต่งบัญชีขึ้นมาเองได้ ดังนั้นทุกเอกสารจึงจำเป็นจำต้องมีแหล่งที่มาอ้างอิงก่อนการทำบัญชีได้จริง ไม่ว่าจะเป็น สลิปใบเสร็จ เป็นต้น

         ตัวอย่างนักบัญชีอาชีพ และนักบัญชีอิสระที่สามารถเชื่อถือได้

  • นักบัญชีอิสระจาก สำนักงานบริการรับทำบัญชี บริษัท โปร.เอส เอซีซี จำกัด

โดยจะรับทำบัญชี รายปี รายเดือน ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกลักษณะ ประเภทของงานเพื่อว่าจ้างนักบัญชีได้ ไม่ว่าจะเป็น บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการด้านจดทะเบียน บริการรับตรวจสอบบัญชี  เป็นต้น

ประเภทธุรกิจที่รับทำบัญชีรายเดือน ได้แก่

  1. ประเภทธุรกิจ ขนส่ง นายหน้า  บริการ ซื้อมาขายไป
  2. ประเภทธุรกิจ ขายสินค้าออนไลน์  ขายสินค้าหน้าร้าน  ขายสินค้าให้กับผู้บริโภค (โดยมีลักษณะที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี)
  3. ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง , โรงงานอุตสาหกรรม

และธุรกิจที่รับทำบัญชีรายปี ก็จะครอบคลุมทุกเรื่องระบบบัญชี ซึ่งจำกัดการให้พื้นที่บริการเฉพาะในโซนกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัดบางแห่ง คือ สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง มักจะมีการเปิดสํานักงานบัญชีเพื่อรับทำ

ข้อมูลติดต่อโทร. 0655524494

  • นักบัญชีอิสระจาก สำนักงานบริการรับทำบัญชี บริษัท พีซี กฎหมาย การบัญชี จำกัด

สามารถติดต่อเพื่อตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ตกลงขอบเขตการทำงานเบื้องต้นได้ โดยรับทำระบบบัญชีครอบคลุม ตั้งแต่บัญชีแบบเหมา (เป็นการทำบัญชี ปิดงบครบวงจน, ยื่นแบบชำระภาษี, จัดทำเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ

พื้นที่บริการเฉพาะในโซนกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัดบางแห่ง คือ กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, พิจิตร, เพชรบูรณ์, ตาก, ยโสธร, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด

อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายบริษัททางด้านการทำบัญชีที่สามารถให้บริการ และให้คำปรึกษาในการตกลงทำบัญชีก่อนได้ ดังนั้นใครที่ต้องการนักบัญชีมืออาชีพก็สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทางออนไลน์ เช่น www.accountingcenter.co เป็นต้น

(Visited 67 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version