ประกันสังคม บางบัวทอง เขต อะไร ประกันสังคม บางบัวทอง ปิดกี่โมง ประกันสังคมนนทบุรี ศาลากลาง เบอร์โทร ประกันสังคม

Click to rate this post!
[Total: 4646 Average: 5]
ประกันสังคม บางบัวทอง
ประกันสังคม บางบัวทอง

การเข้าใช้งานออนไลน์ของผู้ประกันตน ประกันสังคมบางบัวทอง (จังหวัดนนทบุรี)

สำหรับการเข้าใช้งานออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมจะยึดจากเว็บไซด์ส่วนกลางของสำนักงานประกันสังคมเป็นหลัก โดยทั่วไปจะไม่มีเพจ ไม่มีเว็บไซด์แยกย่อยในแต่ละเขตสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งประกันสังคมบางบัวทองเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกันตนหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการจะติดต่อกับประกันสังคมก็สามารถติดต่อไปจากส่วนกลางได้เลย วันนี้เราจึงจะมาแนะนำการเข้าเข้างานเพื่อให้ผู้ประกันตนซึ่งอยู่ในส่วนของประกันสังคมบางบัวทองได้รู้รายละเอียดการเข้าใช้งานทางออนไลน์ มีดังต่อไปนี้

 1. ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมบางบัวทอง จะต้องเริ่มการใช้งานเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมส่วนกลางที่ www.sso.go.th ซึ่งตามปกติแล้วผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศสามารถเข้างานที่เว็บไซด์หลักส่วนกลางเพื่อเช็คข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ประกันตนได้อยู่แล้ว
 2. จากนั้นเมื่อเข้าสู่เว็บไซด์แล้ว ผู้ประกันตนสามารถ เลือกเมนู สปส.จังหวัด เพื่อทำการเลือกเข้าสู่ระบบโดยตรงของแต่ละสำนักงานเขต
 3. เลือกภาคกลาง และไปที่จังหวัดนนทบุรี
 4. ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมบางบัวทอง จะเข้าสู่รายละเอียดในส่วนเฉพาะของสำนักงานเขตประกันสังคมบางบัวทอง ซึ่งอยู่รวมกันกับหรือถือเป็นของจังหวัดนนทบุรีนั้นเอง

ข้อมูลที่พบในเว็บไซด์สำนักงานประกันสังคมบางบัวทอง

 • หน้าเว็บไซด์จะรายงานการเข้าชมเว็บไซด์ประจำวันว่ามีจำนวนกี่คน
 • สามารถเลือกชม ปฏิทินงานประกันสังคมได้ เพื่อทราบข้อมูลกิจกรรม
 • สามารถเลือกดาวน์โหลดเอกสารสำคัญได้จากหน้านี้ ซึ่งมาจากฐานข้อมูลส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบฟอร์มขอรับประโยชลน์ทดแทน หรือแบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม
 • หน้าเว็บไซด์จะแจ้งประกาศเรื่องการจักซื้อจัดจ้างโดยจะมีทั้งเมนูจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
 • ตลอดจนผู้เข้าชมหน้าเว็บไซด์จะสามารถพบหัวข้อ “แบบสอบถาม” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องแบบสำรองออนไลน์โดยจะมีด้วยกันหลายหัวข้อเพื่อสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริง เรียกได้ว่าเป็นออนไลน์โพล

อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมบางบัวทองไม่ได้เปิดให้เข้าชมเว็บไซด์แยกย่อยส่วนตน หากใครที่ต้องการติดต่อทางออนไลน์จะต้องติดต่อผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของสำนึกประกันสังคมส่วนกลางเท่านั้น หรือสามารถโทรศัพท์ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมบางบัวทองล่วงหน้าเพื่อทราบถึงรายละเอียดก่อนก็ได้เช่นกัน

รายละเอียดข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง (โดยตรง)

 • 222-222/1-2 ชั้น 7 อาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 • โทรศัพท์ 0-2634-0180
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-17:00

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 • โทรศัพท์ส่วนกลาง 02-550-5104 (ต่อ 7), 02-580-2982, 02-591-0140, 02-591-0937
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายประโยชน์ทดแทน 02-926-7599
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายอำนวยการ 02-950-9748
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 02-580-8300
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16:30

สำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง

 • โทรศัพท์ (สายด่วน) 1506
 • อีเมล info@sso1506.com
 • เว็บไซต์ https://www.sso.go.th
(Visited 1,192 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top